Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Budova ZŠ dnes

Budova ZŠ na historické foto

Historie školy (publikace vyšla v roce 2017 k 190. výročí od zahájení školní výuky a 100. výročí otevření nové budovy ZŠ v Krumvíři

O nás

Základní škola Krumvíř je málotřídní škola rodinného typu, kde se vzdělávají pouze žáci 1. stupně ZŠ (1. - 5. ročník). Kapacita školy je 120 žáků, v posledních letech ji však navštěvuje průměrně kolem 50 žáků. Přestože nemá škola naplněnou kapacitu, jsou žáci jednotlivých ročníků vyučováni samostatně, ke spojování dvou ročníků dochází pouze u některých výchovných předmětů, např u hudební, případně tělesné a výtvarné výchovy. Žáci 1. ročníku jsou vyučováni samostatně ve všech předmětech. Na 2. stupeň ZŠ - do 6. ročníku -  přechází naši žáci do ZŠ v Kloboukách u Brna, vzdálené od Krumvíře asi 4 km. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého, škola pro všechny“. ZŠ tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou a školní jídelnou.

Výhodou pro nastupující prvňáčky je úzká spolupráce základní školy s mateřskou školou a z toho pro děti plynoucí znalost prostředí a nenásilný přestup z mateřské školy do základní. Předškolní děti také absolvují přípravu na školní docházku pod názvem „Budu školákem“, kdy od II. pololetí dochází jedenkrát týdně do základní školy a s paní učitelkou z MŠ a ZŠ plní malé úkoly.

Co škola nabízí:

- výuku v prostorných třídách                                                                                        

- menší počet žáků ve škole a ve třídě = individuální přístup k žákům                        

- úhradu pomůcek žákům 1. ročníku

- příspěvek zřizovatele na pomůcky a pracovní sešity žákům  2. – 5. ročníku                            

- vybavení tříd IT technikou                                                                                            

- možnost pobytu žáků o velké přestávce na přilehlé školní zahradě              

- pestrou činnost ve školní družině

- nové prostory pro školní družinu a tělesnou výchovu 

- výuku  náboženství

- zájmové kroužky (AJ, tanec, sport)

- bohatou mimoškolní činnost (Drakiáda, Dýňohraní, Slet čarodějnic, Dětský den, maškarní ples)

- péči o žáky s poruchami učení i žáky nadané 

- výuku plavání ve 2. a 3. ročníku v bazénu Hustopeče

- lyžařský výcvikový kurz v areálu TJ SPORT Němčičky

- stravování ve školní jídelně

- projekty a soutěže 

- akce zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu, prevenci rizikového chování, zdravý životní styl, poznávání regionu

- celoroční školní soutěž