Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Upozornění

Z důvodu zvýšených hygienických požadavků nebude umožněn vstup cizím osobám do prostor školní jídelny.

Z tohoto důvodu bude také platba za stravné probíhat jen bezhotovostně na účet školy, ne v hotovosti.

Školní jídelna nebude od 4.1.2021 vydávat obědy do Vámi přinesených jídlonosičů.

Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda první den nemoci, nahlaste prosím ten den ráno telefonicky vedoucí stravování, že máte zájem o odběr obědu s sebou (viz.DODATEK v záložce dokumenty).

Oběd bude připraven do námi zakoupených termoboxů k vyzvednutí, a to v době od 11,30 do 11,45 hod.   

Za termobox si při přebírání oběda účtujeme 10,--Kč. 

TEMOBOX(MENUBOX) jsme  nyní zakoupili  EKOLOGICKÝ, PLNĚ KOMPOSTOVATELNÝ (INFORMACE OD DODAVATELE BIDFOOD, vyroben z cukrové třtiny)

Tyto dvoudílné menu boxy z cukrové třtiny jsou vyrobeny z biomasy (nevyužité odpadní zbytky cukrové třtiny po jejím průmyslovém zpracování), tedy z čistě přírodní, již použité suroviny. Rostlinný materiál je používáním našich menu boxů využit na 100%.

Menu boxy z cukrové třtiny lze tak ekologicky nahradit misky plastové a tím tak šetřit vnější okolí. Menu boxy z cukrové třtiny jsou tak plnohodnotnou náhradou za menu boxy z EPS či plastu. 

Povrch menu boxů je upraven tak, aby byl mastnotě i vodě odolný. Menu boxy z cukrové třtiny jsou vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

Může se zdát, že rostlinný materiál pro výrobu těchto menu boxů není tak kvalitní oproti např. plastovým.  Třtinové menu boxy jsou ale i přes svůj výrobní materiál pevné, odolné, lehké, vsakují vlhkost a tím udrží pokrm delší dobu čerstvý. Jednoduché, ale přesto pevné zámkové uzavření menu boxu udrží jakýkoliv obsah dobře v tomto gastro obalu z cukrové třtiny.

Balení do menu boxů z cukrové třtiny je nejen zcela ekologické, díky rostlinnému materiálu, ale rychlé, snadné a levné.
V menu boxech z cukrové třtiny lze balit teplá i studená hotová jídla.

Jedná se o kompostovatelné jednorázové gastro obalové materiály a o ideální boxy na hotová jídla.

Odhlašování obědů do 14,00 hodin den přede změnou, a to:

Vyzvedávání obědů do termonádob první den nemoci - po předchozím telefonické domluvě:

  • 11,30 hod. - 11,45 hod.

Platba stravného (Směrnice o školním stravování + Pokyny pro platbu stravného)

Stravné za kalendářní měsíc je splatné patnáctého  dne měsíce aktuálního. Pokud nebude strava uhrazena do konce aktuálního  měsíce, nebude dítěti od 1. dne následujícího měsíce strava poskytována, až do úhrady dlužné částky.

Pokud nemá dítě uhrazenou stravu MŠ a ZŠ z předešlého školního roku k 31.8. aktuálního roku, nemůže mu být strava od září daného roku poskytnuta, a to až do úhrady dlužné částky.

Platba stravného trvalým příkazem -  prosím informujte se u vedoucí stravování o výši částky k zadání trvalého příkazu pro děti ZŠ a MŠ.

Vysoké přeplatky, které vzniknou v důsledku nepřítomnosti (nemocnosti) dětí v zařízení, musí být dle vyhlášky vráceny zpět, proto prosím plaťte stravné a poplatek MŠ pouze na daný měsíc.

Dodržujte prosím pokyny vedoucí stravování a v případě upozornění na vysoký přeplatek ve stravném,  zrušte trvalý příkaz k úhradě.

Na období hlavních prázdnin (červenec, srpen) zrušte prosím trvalý příkaz na stravné a poplatku MŠ. Děkujeme.

Stravování žáků v době prázdnin, nemoci a ředitelského volna

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole. Další den nepřítomnosti dětí a žáků v zařízení jsou rodiče povinni obědy odhlásit. V opačném případě bude účtována plná cena oběda jako cizím strávníkům dle aktuální kalkulace.

V době  nemoci a ředitelského volna nemají žáci  nárok na zvýhodněné stravování (dle finančního normativu a dle věku). V případě zájmu o stravování v uvedeném období bude cena oběda v plné výši (včetně režijních nákladů) + 41,--Kč.