Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > OŠETŘENÍ ČLENA RODINY PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ

OŠETŘENÍ ČLENA RODINY PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚOšetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení
Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení bude náležet za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného
• Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě mladší 10 let neb jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou, musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let prto, že bylo uzavřen školské nebo dětské zařízení (z důvdu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže
ně pečovat.
• Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, prokazatelně žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se tato podmínka neuplatňuje.
• Zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, je účasten na nemocenském pojištění.

Výše a délka doby poskytování ošetřovného
• Výše ošetřovného se počítá od prvního kalendářního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
• Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

Vystavování příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné
• O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény.
Zaměstnanec, který bude ošetřovat nebo pečovat, vystavený tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, jenž pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.
Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte. Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy.pdf
Zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, vystavený tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, jenž pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.
Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.